Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1 - Verkoop Site

www.packdiscount.be is een online verkoopsite van verpakkingsproducten-eigendom van het bedrijf MONCEAU DISTRIBUTION, SARL met een kapitaal van € 40.000, die zijn hoofdkantoor in

2 Rue Camille decauville
Zac du Plessis Saucourt
91250 tigery

in de geregistreerde PARIJS handels- en vennootschapsregister onder het nummer 397 553 017, SIREN: 397 553 017 000 21 CODE APE: 4676Z, BTW: FR 25 397 553 017.
Kopen op de site is onderworpen aan de opening van een klant-account, waardoor de klant het lidmaatschap.

Artikel 2 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden van de verkoop van de site www.packdiscount.be definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van goederen en diensten door MONCEAU RELEASE leden van de site www.packdiscount.be.
Het lid verklaart te hebben gelezen en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen aanvaard. Elke bestelling op de site geplaatst wordt beheerst door deze voorwaarden. Op grond van artikel L. 111-1 van de Code, de www.packdiscount.be databank maakt het lid vóór het sluiten van het contract aan de essentiële kenmerken van het product dat zij wenst te bestellen weten.
Elke aankoop van een product gemaakt door een lid op de site, zoals bepaald in deze Voorwaarden vormt een definitieve bestelling.

Artikel 3 - Algemene prijscontrole

3,1. Leden kunnen op het internet met www.packdiscount.be of telefonisch te bestellen.
3,2. Het lid garandeert dat hij volledig bevoegd om de creditcard die voor de betaling van hun Orde en dat deze bankkaart geeft toegang tot voldoende middelen om alle kosten van de bestelling te dekken gebruiken.
3,3. Door te klikken op de "plaats bestelling" knop voor de procesbeheersing, en na het inchecken in zijn "mandje" van de inhoud van de opdracht en, in voorkomend geval, om het te hebben veranderd, het lid verklaart volledig en zonder voorbehoud te accepteren geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden. Na bevestiging van de inhoud van de bestelling, zal het lid definitief valideren door de betaling. De bestelling wordt pas definitief na de betaling van de overeenkomstige prijs of na ontvangst van het telefoongesprek. www.packdiscount.be systematisch de bestelling te bevestigen van elk lid via e-mail.
MONCEAU RELEASE beveelt aan dat het lid blijven van deze informatie op papier of computer document.
3,4. De prijs inclusief belastingen van elk product staat in de desbetreffende product sheet. Verzending van de orde van het lid voor de definitieve bevestiging van dit worden aangegeven aan hem. Bovendien, zodra de orde wordt bevestigd, prijzen en kosten blijven toegankelijk in de "My Account" website. Voor leveringen en diensten buiten de diensten van het Franse grondgebied, zijn de bepalingen van het Wetboek over de BTW van toepassing.
3,5. Leveringen in Frankrijk zijn gemaakt door Carrier (of een partner geselecteerd door www.packdiscount.be). De goederen reizen op risico en gevaar.
Voor elke bestelling, de verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de lidstaten (met uitzondering van speciale aanbiedingen) en worden gefactureerd bovenop de prijs van de producten op het orderbedrag. Verzendkosten in de registratie van de bestelling door het lid worden vermeld.
3,6. Niet-naleving door het lid van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met betrekking tot een incident van betaling van de prijs van een order kan leiden tot beëindiging van zijn lidmaatschap rekening, zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding dat zou kunnen zoeken MONCEAU RELEASE. Dienovereenkomstig MONCEAU RELEASE behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten en / of om een ​​bestelling van een lid te weigeren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering, met wie er een dergelijk geschil.
3,7. Money van de levering van het product-lid betaald aan eerder vormen een voorschot op de uiteindelijke verkoopprijs door hem verschuldigde. Sancties in een bedrag gelijk aan de basisrente plus 3 punten zijn automatisch van toepassing op uitstaande bedragen aan het einde van een periode van 10 dagen na factuurdatum of op de kennisgeving van de afwijzing van de bank betaling een andere wijze van betaling. Een boetebeding, een vergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen zal ook verschuldigd zijn. Nogmaals, MONCEAU RELEASE behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten en / of te weigeren elke bestelling van een lid met wie er een dergelijk geschil. De levering van een nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van te late betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 4 - Goederen Compliance

4,1. Gedetailleerde informatie over elk productblad zijn die beschreven in www.packdiscount.be door de leveranciers van aanschaf. www.packdiscount.be zal haar best voor de fotografische producten op de website doen, is zo getrouw mogelijk om de producten zelf. Echter, gezien de digitale wijze van presentatie van producten op het internet, is het mogelijk dat de perceptie door het lid van het fotografische producten mogen niet exact overeen met het product zelf.
4,2. In het geval van niet-naleving van de aan het lid product, kan het lid terugkeren naar www.packdiscount.be na de uiteengezet in het kader van "onze diensten" beschikbaar op de website procedure.
Het Lid kan www.packdiscount.be aan te vragen:
- Ofwel te leveren van een product identiek aan bestelde de bestanden;
- Ofwel te leveren van een product van hoge kwaliteit en de overeenkomstige prijs in de bestanden;
- Ofwel worden terugbetaald de prijs van de bestelde binnen 30 dagen na het verzoek van het lid artikel.
De kosten voor het terugzenden van het product besteld en geleverd aan het lid, en de mogelijke levering van een ander product zullen worden gedragen door het lid.
4,3. In ieder geval, deze bepalingen niet het lid van het voordeel van het herroepingsrecht te ontnemen, zoals omlijst door de artikel 7 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van de producten

In het geval van een gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling, zal het lid worden aangemeld via e-mail levering van een gedeeltelijke bestelling of annulering van zijn bestelling. In dit geval kan het lid gebruik maken van de op handen zijnde verkoop van zijn om de daarmee samenhangende betaling uit te stellen.
Op grond van artikel L. 121-20-3 van de Code, in geval van onbeschikbaarheid van het product, het lid heeft dan de mogelijkheid om:
- Ofwel te leveren van een product van hoge kwaliteit en de overeenkomstige prijs in de bestanden;
- Ofwel worden terugbetaald de prijs van de bestelde binnen 30 dagen na het verzoek artikel.
De kosten van de levering van een nieuw product zal worden gedragen door www.packdiscount.be.
Echter, in geval van niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst toe te schrijven aan de leden, de onvoorspelbare en onoverkomelijke derde contract, of een geval van overmacht, www.packdiscount.be zullen worden vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6,1. perimeter
Behalve zoals hieronder aangegeven en in het kader van de verkoop evenementen, alle producten op de markt profiteren van de clausule "geld terug" gedurende 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen in overeenstemming met artikel L . 121-20 van de Code.
Het lid kan, binnen 14 dagen na levering van de bestelling, en die zijn onderworpen aan het herroepingsrecht, uitoefenen door te bellen naar het nummer: 01 71 63 15 00 of door een fax te sturen naar: 01 69 23 40 98.
Sterker nog, sommige goederen en diensten in de zin van artikel L. 121-20-2 van de Code het herroepingsrecht lid te zijn, de betrokken producten of diensten in elk geval, gezien de leden tijdens de verkoop.
Dit is met name:
- Levering van audio- of video-opnamen en computersoftware.
Inderdaad, tenzij deze laatste niet zijn ontzegeld (verwijdering van de bescherming blister), deze producten worden uitgegeven zal niet door het lid te www.packdiscount.be worden geretourneerd of worden verhaald lid door www.packdiscount.be
- Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of kunnen bederven of verouderen snel.
Deze producten zijn te nemen, zoals gedefinieerd in de rechtspraak, voedsel of vloeistoffen.
- Levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften;
- Diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met instemming van de consument, voor het einde van de termijn van 14 kalenderdagen;
- Tot slot, de producten die volgens de specificaties of duidelijk persoonlijk lid.

6.2. modaliteiten
Voorafgaand aan een terugkeer van een product, moet het lid zijn voornemen door middel van de "contact" op de website van www.packdiscount.be aangeven door te kiezen voor "Ik wil een product terug te keren."
Dit recht wordt uitgeoefend door het retourneren van het product aan MONCEAU RELEASE op het in hoofdstuk 8 adres.
De terugbetaling van het lid worden gemaakt met alle middelen van de betaling binnen dertig dagen na ontvangst door www.packdiscount.be het verzoek om het herroepingsrecht uit te oefenen door het lid, op voorwaarde dat het product is geweest MONCEAU keerde terug naar RELEASE.
De kosten en risico's verbonden aan het terugzenden van het product zijn voor rekening van het lid.
De terugkeer van alle bestelde producten zal resulteren in een terugbetaling gelijk aan het totale door het lid betaalde bedrag, dat wil zeggen de aankoopprijs van het product (en) gekocht (s) en eventuele kosten levering.
De terugkeer van een commando wordt aangeduid als een negatieve transactie; informatie toegankelijk op elk gewenst moment op de website onder "Mijn account", die alleen toegankelijk is enkel lid.

Artikel 7 - Mandaat van product of dienst door de lidstaten

Om volledig te profiteren van de bepalingen van artikel 5 "Compliance" en die van artikel 7 "Terugtrekken Right", moet het lid het product terug te MONCEAU RELEASE:
- Onder voorbehoud van het verkrijgen van een terugkeer nummer per telefoon of e-mail;
- Als u het volgende adres:
MONCEAU RELEASE
Return service
............ Number. (Zal dan het aantal rendement verkregen onder de bovengenoemde voorwaarden)
........................
........................................
- Goed beschermd in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd, vuil of beschadigd) samen met alle toebehoren, instructies en documentatie;
- Begeleid door de rekening van de verkoop om het in staat te stellen het lid (No. orde, naam, adres) te identificeren;
- Zonder het product duidelijk duurzaam (na enkele minuten) geweest, dat wil zeggen, mits de producten niet de kenmerken van langdurig gebruik buiten dragen, de tijd die nodig is om te testen en zijn in staat om door te verkopen.

Artikel 8 - Betaling

De prijs is verschuldigd aan de orde.
De schikking van de aankopen wordt gedaan, hetzij per creditcard of via overschrijving of per cheque bij levering (alleen Parijs).
Creditcards worden geaccepteerd tot op heden zijn: Visa, Master Card.
De bestelling wordt van kracht na bevestiging van de overeenkomst van betaling centra worden beschouwd.

Artikel 9 - Levering

9,1. levering plaats
Producten zullen naar het afleveradres dat de leden tijdens het bestelproces heeft aangegeven worden gestuurd. De deelnamekosten van de logistieke voorbereiding en verzending: TTC.
Alle leveringen worden aangekondigd via e-mail.
Bij het verzenden van een bestelling, www.packdiscount.be voorkomt dat een originele factuur inclusief verzendkosten en BTW is online beschikbaar op de website van de "My Account".
9,2. levering
De oplevering in Belgium is 48/72 uur.